Duurzame projectontwikkeling in Brabant

Binnen de woningbouw is het belangrijk om een projectontwikkelaar bij de arm te nemen die jouw woningcorporatie, of organisatie vanuit duurzame expertise kan ondersteunen. Klimaatdoelen moeten worden gehaald en daarin vervullen projectontwikkelaars een belangrijke rol. Zij ontwikkelen samen met de klant een duurzaam concept voor de realisatie van nieuwbouw, renovatie van bestaande bouw en verbouwingen. De in de provincie Noord-Brabant gevestigde projectontwikkelaar Hazenberg is een toonaangevende speler, waarbij verduurzaming op maat, gasloze opleveringen, circulaire bouw en emissieloos bouwen de leidraad vormen.

Emissieloos bouwen, wat verstaan we daaronder?

Tijdens het bouwproces en bij het gebruik van een gebouw worden geen, of vrijwel geen, schadelijke stoffen of gassen uitgestoten die bijdragen aan de opwarming van de aarde. Het doel van emissieloos bouwen is om de CO2-uitstoot en andere schadelijke emissies te verminderen en zo bij te dragen aan een duurzamere samenleving.

Bij emissieloos bouwen wordt er gebruik gemaakt van duurzame bouwmaterialen en wordt er veel aandacht besteed aan energiebesparing. Het bouwproces wordt zoveel mogelijk verduurzaamd door bijvoorbeeld gebruik te maken van elektrisch gereedschap en het vermijden van fossiele brandstoffen. Ook wordt er vaak gebruik gemaakt van hernieuwbare energiebronnen, zoals zonnepanelen en windmolens, om het gebouw van energie te voorzien.

Emissieloos bouwen is dus een belangrijk concept binnen de bouwwereld om de uiteindelijke klimaatdoelen te kunnen halen, evenals circulair bouwen, waarbij er zoveel mogelijk materialen gebruikt worden die passen binnen een circulaire stroom van hergebruik. Lees meer over circulair bouwen en verduurzamen van bestaande woningen op de website van Hazenberg en Nico de Bont.