Een beroep doen op een BRL SIKB certificeringsinstantie

Voor bedrijven is het steeds belangrijk dat zij er in slagen om hun kwaliteit en betrouwbaarheid te waarborgen. Het waarborgen van de kwaliteit binnen uw organisatie kan worden aangetoond door middel van certificatie of accreditatie. Wanneer deze is behaald is het vervolgens eveneens mogelijk om een erkenning te bekomen bij de Nederlandse overheid. De overheid zal er vervolgens voor kiezen om de kwaliteit van de onderneming in kwestie te toetsen met behulp van de inhoud van de certificatie of accreditatie. Door een beroep te doen op een BRL SIKB certificeringsinstantie zorgt u ervoor dat uw bedrijf hier helemaal klaar voor is!

Hoe vindt certificatie plaats?

Op het ogenblik dat uw bedrijf gecertificeerd wenst te worden moet deze uiteraard worden getoetst aan de beoordelingsrichtlijn of BRL. Bovendien is het zo dat er door met name een BRL SIKB certificeringsinstantie nog een extra toetsing zal gebeuren op basis van één of meerdere protocollen. Het is de taak van de BRL om duidelijk te maken aan welke organisatorische eisen een bepaald bedrijf dient te voldoen om in aanmerking te komen voor het behalen van het certificaat. De technische eisen waarvan sprake is worden steeds vastgelegd in verschillende protocollen. Op het ogenblik dat deze beschikbaar zijn kan er daarvoor overigens ook gebruik worden gemaakt van zogenaamde NEN’s. Het is belangrijk om er rekening mee te houden dat SIKB niet zelf certificeert, maar dat er daarvoor een beroep moet worden gedaan op een speciale BRL SIKB certificeringsinstantie.

Hoe gebeurt accreditatie?

Op het ogenblik dat er sprake is van accreditatie zal er een toetsing plaatsvinden van een organisatie op basis van verschillende kwaliteitseisen. Deze eisen zijn vastgelegd in een speciaal accreditatieschema. Bovendien kan er ook hierbij uiteraard een extra toetsing gebeuren op basis van één of meerdere protocollen. Het is het AS welke zal bepalen aan welke organisatorische eisen er exact door de organisatie in kwestie dient te worden voldaan. Op het ogenblik dat deze zijn kan er ook in dit geval gebruik worden gemaakt van NEN’s. Het is belangrijk om er rekening mee te houden dat u in deze situatie geen beroep kunt doen op een BRL SIKB certificeringsinstantie. Accreditatie kan dan ook enkel en alleen gebeuren door de Raad voor Accreditatie of de zogenaamde RvA. Dit gezegd zijnde is het zo dat accreditatie uiteraard eveneens kan gebeuren door een vergelijkbare instelling welke zich in het buitenland bevindt.

Waarom een beroep doen op een BRL SIKB certificeringsinstantie?

Ervoor kiezen om een beroep te doen op de diensten van een BRL SIKB certificeringsinstantie zorgt er in de praktijk voor dat u kunt rekenen op tal van interessante voordelen. Het behalen van certificering is door de jaren heen steeds belangrijker gebleken. Op het ogenblik dat u als onderneming een certificaat heeft weten te behalen zult u namelijk kunnen vaststellen dat dit altijd meer vertrouwen zal uitstralen. Dit overigens ook niet alleen maar richting bijvoorbeeld potentiële klanten, maar ook voor wat mogelijke zakenpartners betreft. Het mag dan ook duidelijk zijn, wilt u ervoor zorgen dat uw bedrijf over een structureel voordeel komt te beschikken ten opzichte van haar belangrijkste concurrenten? In dat geval is het altijd interessant om even te rade te gaan bij een BRL SIKB certificeringsinstantie! Normec Certification is dé certificerende instelling op het gebied van kwaliteit, milieu en veiligheid.

Sier- of klus Beton nodig voor eigen huis & tuin? Bezoek snel Betondingen.nl

Boomschors in big bags bestellen