Wat is een NEN 2580 meetrapport?

Als vastgoed eigenaar is de kans groot dat je wel eens te maken zult krijgen met een met een NEN 2580 meetrapport. Dit is namelijk nodig voor het kopen en verkopen van een woning. In een NEN 2580 meetrapport zal het oppervlak van een woning op een accurate en universele manier weergegeven worden. Hierin staat weergegeven wat het verhuurbare en niet verhuurbare vloeroppervlak is. Dit is erg handig om te weten omdat je tijdens het kopen van een woning natuurlijk alle informatie over een woning wilt hebben. De metingen kunnen op verschillende manieren uitgevoerd worden. Door de verschillende metingen op een universele manier te doen, kunnen rapporten op dezelfde manier geïnterpreteerd worden. Het meten volgens de NEN 2580 norm is dus een goede manier om meerdere woningen met elkaar te kunnen vergelijken.

Inhoud van een NEN 2580 meetrapport

In het rapport zal je een aantal metrages van een woning vinden. Zo vind je de metrages per bouwlaag en een totaal overzicht van de metrages per huurder. Ook krijg je een overzicht van de metrages per huurder per bouwlaag. Een aantal belangrijke begrippen die voorkomen in een NEN 2580 zijn het bruto vloeroppervlak, gebruiksoppervlakte en verhuurbaar oppervlak. Bij het bruto vloeroppervlak wordt er gekeken naar de totale oppervlakte van een woning. Bij het gebruiksoppervlakte wordt er gekeken naar het oppervlakte dat daadwerkelijk gebruikt kan worden. Hierbij worden een aantal eisen gesteld waardoor er precies wordt aangegeven wat wel en wat niet als gebruiksoppervlakte meegerekend mag worden. Ten slotte gaat het verhuurbaar vloeroppervlak over de ruimte die je mag laten verhuren.

Wanneer moet je kiezen voor een NEN 2580 meetrapport

Vooral bij het verkopen of verhuren van een woning is het belangrijk om een NEN 2580 meetrapport op te stellen. Je wilt natuurlijk een eerlijk bedrag voor de woning krijgen. Het is daarom belangrijk om goed weer te geven hoe groot het oppervlak daadwerkelijk is. Het is vaak zelfs verplicht om een rapport op te stellen doordat alle informatie van een woning transparant moet worden gemaakt aan de koper of huurder.

Een meetrapport opstellen

Om een NEN 2580 meetrapport op te stellen, moet er eerst contact opgenomen worden met een specialist die expertise heeft op het gebied van de NEN 2580 normen. Bij de nen2580 meting van een woning wordt er een werkmethode gebruikt die voldoet aan de normen van de NEN 2580. Er wordt daarbij gekeken naar het oppervlakte dat wel en dat niet meegerekend mag worden bij het opmeten. Na het opmeten kan er vervolgens in detail het oppervlakte en plattegrond van een woning weergegeven worden.