Een beroep doen op een BRL SIKB certificeringsinstantie

Voor bedrijven is het steeds belangrijk dat zij er in slagen om hun kwaliteit en betrouwbaarheid te waarborgen. Het waarborgen van de kwaliteit binnen uw organisatie kan worden aangetoond door middel van certificatie of accreditatie. Wanneer deze is behaald is het vervolgens eveneens mogelijk om een erkenning te bekomen bij de Nederlandse overheid. De overheid zal er vervolgens voor kiezen om de kwaliteit van de onderneming in kwestie te toetsen met behulp van de inhoud van de certificatie of accreditatie. Door een beroep te doen op een BRL SIKB certificeringsinstantie zorgt u ervoor dat uw bedrijf hier helemaal klaar voor is!

Hoe vindt certificatie plaats?

Op het ogenblik dat uw bedrijf gecertificeerd wenst te worden moet deze uiteraard worden getoetst aan de beoordelingsrichtlijn of BRL. Bovendien is het zo dat er door met name een BRL SIKB certificeringsinstantie nog een extra toetsing zal gebeuren op basis van één of meerdere protocollen. Het is de taak van de BRL om duidelijk te maken aan welke organisatorische eisen een bepaald bedrijf dient te voldoen om in aanmerking te komen voor het behalen van het certificaat. De technische eisen waarvan sprake is worden steeds vastgelegd in verschillende protocollen. Op het ogenblik dat deze beschikbaar zijn kan er daarvoor overigens ook gebruik worden gemaakt van zogenaamde NEN’s. Het is belangrijk om er rekening mee te houden dat SIKB niet zelf certificeert, maar dat er daarvoor een beroep moet worden gedaan op een speciale BRL SIKB certificeringsinstantie.

Hoe gebeurt accreditatie?

Op het ogenblik dat er sprake is van accreditatie zal er een toetsing plaatsvinden van een organisatie op basis van verschillende kwaliteitseisen. Deze eisen zijn vastgelegd in een speciaal accreditatieschema. Bovendien kan er ook hierbij uiteraard een extra toetsing gebeuren op basis van één of meerdere protocollen. Het is het AS welke zal bepalen aan welke organisatorische eisen er exact door de organisatie in kwestie dient te worden voldaan. Op het ogenblik dat deze zijn kan er ook in dit geval gebruik worden gemaakt van NEN’s. Het is belangrijk om er rekening mee te houden dat u in deze situatie geen beroep kunt doen op een BRL SIKB certificeringsinstantie. Accreditatie kan dan ook enkel en alleen gebeuren door de Raad voor Accreditatie of de zogenaamde RvA. Dit gezegd zijnde is het zo dat accreditatie uiteraard eveneens kan gebeuren door een vergelijkbare instelling welke zich in het buitenland bevindt.

Waarom een beroep doen op een BRL SIKB certificeringsinstantie?

Ervoor kiezen om een beroep te doen op de diensten van een BRL SIKB certificeringsinstantie zorgt er in de praktijk voor dat u kunt rekenen op tal van interessante voordelen. Het behalen van certificering is door de jaren heen steeds belangrijker gebleken. Op het ogenblik dat u als onderneming een certificaat heeft weten te behalen zult u namelijk kunnen vaststellen dat dit altijd meer vertrouwen zal uitstralen. Dit overigens ook niet alleen maar richting bijvoorbeeld potentiële klanten, maar ook voor wat mogelijke zakenpartners betreft. Het mag dan ook duidelijk zijn, wilt u ervoor zorgen dat uw bedrijf over een structureel voordeel komt te beschikken ten opzichte van haar belangrijkste concurrenten? In dat geval is het altijd interessant om even te rade te gaan bij een BRL SIKB certificeringsinstantie! Normec Certification is dé certificerende instelling op het gebied van kwaliteit, milieu en veiligheid.

Sier- of klus Beton nodig voor eigen huis & tuin? Bezoek snel Betondingen.nl

Boomschors in big bags bestellen

Wat zijn otoplastieken?

Heel veel mensen zijn genoodzaakt om bijvoorbeeld op het werk gehoorbescherming te dragen. Het spreekt voor zich dat je er bij het aankopen van dergelijke gehoorbescherming altijd zeker van zal willen kunnen zijn dat ze ook echt zo optimaal mogelijk werkt. Is dat niet het geval? Dan kan dat ervoor zorgen dat er op een zeker ogenblik alsnog gehoorschade zal ontstaan en dat is uiteraard niet de bedoeling. In het bijzonder de zogenaamde otoplastieken zijn door de jaren heen erg populair geworden. Waarom is dat nu precies het geval en wat maakt otoplastieken nu zoveel interessanter ten opzichte van andere vormen van gehoorbescherming? Wij zochten het voor je uit en hebben onze bevindingen op deze pagina
even voor jou op een rijtje gezet.

Gehoorbescherming op maat

Veel mensen weten het niet, maar otoplastieken zijn eigenlijk gehoorbescherming op maat. Dit betekent dat ze altijd worden gemaakt op basis van de ooropening waarover je beschikt. Dat is belangrijk. We staan er namelijk in de praktijk vaak niet of anders wel (veel) te weinig bij stil, maar elke mens beschikt over een unieke ooropening. Het is dan ook vooral omwille van deze reden dat standaard gehoorbescherming doorgaans geen afdoende bescherming biedt. Wil jij er dus 100 procent zeker van kunnen zijn dat je gehoorbescherming je de best mogelijke bescherming biedt tegen potentieel schadelijke geluiden? In dat geval zou er kunnen worden vastgesteld dat otoplastieken altijd de meest voor de hand liggende keuze zijn.

Keuze uit een groot aantal verschillende otoplastieken

Zoals eerder op deze pagina reeds aangegeven is het zo dat otoplastieken steeds op maat worden gemaakt. Dit zorgt ervoor dat er ongelofelijk veel verschillende mogelijkheden bestaan voor wat dit type van gehoorbescherming betreft. Neem nu bijvoorbeeld de geluidsfilter waar otoplastieken over beschikken. Deze geluidsfilter wordt in de praktijk altijd afgestemd op niet alleen gebruiker, maar ook op de omgeving waarin de gehoorbescherming wordt gebruikt. Er bestaan dan ook tal van verschillende dempingswaarden.

Dat er sprake is van verschillende dempingswaarden zorgt ervoor dat de otoplastieken steeds perfect de vooropgestelde verwachtingen weten in te lossen. Bovendien garanderen ze ook nog eens een optimale veiligheid op de werkvloer. De geluidsfilter van de otoplastieken zorgt er namelijk voor dat alleen potentieel schadelijke geluiden worden gedempt of geweerd. Dit is belangrijk, want op deze manier blijft communicatie op de werkvloer perfect mogelijk.

Over welke levensduur beschikken otoplastieken?

Er zijn echt heel wat interessante voordelen verbonden aan het gebruik van otoplastieken. Dit gezegd zijnde bestaan er ook tal van misverstanden over het gebruik van otoplastieken. Zo wordt er bijvoorbeeld gesteld dat otoplastieken over een eindeloze levensduur beschikken. Dat is zeker niet juist. Ondanks het feit dat otoplastieken namelijk op maat van de ooropening worden gemaakt is het zo dat de vorm van onze ooropening door de jaren heen verandert. Dit zorgt ervoor dat er na een bepaalde tijd alsnog sprake kan zijn van lekken. Om dit tegen te gaan wordt het in principe steeds aangeraden om de otoplastieken minstens één keer om de drie à vier jaar te vervangen. Hou er tot slot bij het gebruik van otoplastieken ook rekening mee dat deze vorm van gehoorbescherming in principe niet kan worden uitgeleend. Dat is wel mogelijk wanneer er gebruik wordt gemaakt van universele gehoorbescherming.

Voor otoplastieken op maat neem je contact op met Audinc. De specialisten van Audinc komen zelfs op de werkvloer de otoplastieken aanmeten zodat jij en je personeel gehoorbescherming op maat ontvangt.

Sier- of klus Beton nodig voor eigen huis & tuin? Bezoek snel Betondingen.nl

Boomschors in big bags bestellen

Verbouwing blijkt toch te duur?

Als je aan het verbouwen bent en ineens is je budget op dan heb je een flink probleem. Want als je in de rommel zit dan wil je dat natuurlijk niet al te lang laten duren, zeker als het om een huis gaat waar je woont en niet om een vakantiehuisje waarvan het niet zo veel uitmaakt als de verbouwing een maand stilligt tot je volgende salaris is gestort. Als je wilt dat je verbouwing vlot verloopt dan kun je ook des te sneller van het eindresultaat genieten.

Hoeveel geld kan ik lenen voor mijn verbouwing?

Wil je geld lenen voor je verbouwing dan wil je natuurlijk graag weten hoeveel je kunt lenen. Daar kun je dan ook de verbouwingsbegroting op afstemmen. Je kunt op de website van lening verstrekkers vaak een globale berekening maken van wat je kunt lenen op grond van je inkomen. Aan deze berekening kun je geen rechten ontlenen maar je hebt dan wel een idee. Je kunt vervolgens berekenen of de verbouwingsplannen die je hebt wel of niet gerealiseerd kunnen worden. Als dat niet het geval is kun je het project misschien in delen opsplitsen of bekijken of de verbouwing met goedkopere middelen kan worden gerealiseerd.

Maak een begroting voordat je gaat verbouwen

Het is handig om een begroting te maken van de verbouwing. Neem hierin ook een post ‘onvoorzien’ op omdat er altijd extra kosten zullen zijn waar je nu nog geen rekening mee houdt. Als je een te strakke begroting maakt dan loop je het risico dat je de plannen moeten worden gestaakt als er wat tegen zit omdat er geen extra budget is. Je verbouwing financieren doe je dus bij voorkeur met een ruime begroting die ruimte biedt voor onverwachte zaken.

Pas op voor te hoge financiële lasten

Als je gaat verbouwen en daarvoor geld wilt lenen, pas dan op dat je niet met te hoge financiële lasten komt te zitten. De kredietverstrekkers letten hier ook op, maar zij weten natuurlijk niet alles. Als bepaalde dingen ineens niet meer kunnen omdat er een lening voor de verbouwing moet worden afgelost dan moet je dat wel kunnen accepteren. Als je je uitgavenpatroon niet aanpast dan kan dit leiden tot forse problemen waar je soms jaren last van hebt. Zet dus je inkomsten en uitgaven op een rijtje en bekijk hoeveel ruimte je hebt om een lening voor een verbouwing te kunnen aflossen. Zo kom je later niet voor onaangename verrassingen te staan.

 

Let op: Het lenen van geld kost u geld. Lees eerst de financiële bijsluiter. Geld lenen doet u op eigen risico. Aan dit sponsor-artikel kunnen geen rechten worden ontleend.

Sier- of klus Beton nodig voor eigen huis & tuin? Bezoek snel Betondingen.nl

Boomschors in big bags bestellen

Klein onderhoud bedrijfswagen

Zo nu en dan krijgen wij wel eens de vraag gesteld waarom wij hebben gekozen voor de Opel Vivaro bedrijfswagen, omdat degene in kwestie zelf voor de keuze staat voor de aanschaf van een nieuwe (of goede tweedehands) bestelbus, en vooraf zoveel mogelijk praktijk ervaringen van anderen wil meekrijgen, om zelf tot een gedegen besluit kunnen komen.

Opel Vivaro uit 2010

Binnen RS Aannemersbedrijf maken wij gebruik van een Opel Vivaro bedrijfsbus uit 2010, die wij zelf tweedehands hebben overgenomen in 2014 (met een lage kilometerstand destijds) en deze bevalt prima.

Waarom viel de keuze op deze bestelwagen? Onze vorige bestelbus, een Hyundai, kreeg op een bepaald moment steeds meer mankementen (zoals te verwachten bij een oude bestelbus), maar buiten dat feit bevielen de afmetingen niet; het was een hoge bus en wanneer de bus niet volgeladen was (en dus weinig gewicht had) werd deze bus een enorme windvanger op de snelweg. Bij rukwinden durfden we vaak niet sneller dan 80 km p/uur te rijden op de snelweg, wat niet praktisch is als je een eind moet rijden naar een bouwproject.

De Opel Vivaro, met zijn relatief lage afmetingen (maar met een mooie diepte) bevalt ons op dat gebied een stuk beter. Opel kent daarnaast enkele kernkwaliteiten wat ons betreft en dat is dat deze auto altijd start; hoe warm of koud het ook is buiten, van deze wagen kun je op aan. Op de haalbare snelheid ook niets aan te merken.

Klein onderhoud bestelwagen

Het klein onderhoud kunnen wij grotendeels zelf uitvoeren aan de Opel, en dat vooral door de instructies op te volgen uit montage filmpjes op www.youtube.com. Hebben wij onderdelen nodig, dan bestellen wij deze zelf online. Opel reserveonderdelen online vindt u op www.ONDERDELENSTORE24.nl bijvoorbeeld.

De onderdelen komen meestal binnen enkele dagen bij ons binnen. Anderzijds valt er gelukkig meestal niet zoveel te repareren (een enkele keer een nieuw lampje, ruitenwissers, of nieuwe banden). Bij groot onderhoud laten wij dit vanzelfsprekend aan de vakman van de garage over.

Sier- of klus Beton nodig voor eigen huis & tuin? Bezoek snel Betondingen.nl

Boomschors in big bags bestellen